25 - 27 Mart 2021
Online
KONGREYE DAVET

Değerli Katılımcılar,

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olarak düzenlediğimiz 22. Pediatri Günleri’ni bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi kongre olarak gerçekleştireceğiz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında sağlık ekibimizin vazgeçilmez bir parçası olan hemşirelerimizle birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi "3. Pediatri Hemşireliği Günleri Sempozyumu" da beraberinde yer alacaktır.

Bu yılki kongremizde, anabilim dalımızdan kısa süre önce emekli olan değerli Prof. Dr. Özden Anal’ın onuruna düzenleyeceğimiz ilk oturum bize bilime adanan bir ömürden kesitler sunacak.  İki gün süre ile devam edecek olan toplantılarda pediatrinin ve pediatri hemşireliğinin tüm konularından güncel ve klinik uygulamada yararlı olacağına inandığımız yaklaşımlar, alanında uzman konuşmacılar tarafından tartışılacaktır.  Pediatri ailesine yıllarca emek vermiş, değerli oturum başkanlarının da katkısıyla oturumların çok eğitici ve unutulmaz geçeceğini düşünmekteyiz.

Kongreden bir gün önce, büyük ilgi gören "Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu"  gerçekleştirilecektir.

Kongremize tam metin bildiri kabulü de yapılacak; değerlendirme kurulunun bilimsel değerlendirmesi sonucunda seçilen bildirilerin sözlü bildiri olarak sunulması sağlanacaktır.

Kongremize destek veren, bizlerle birlikte olan, bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşan herkese şimdiden teşekkür ediyor, sizleri bu bilimsel etkinliğe davet ediyoruz.

Saygılarımla
Prof. Dr. Murat Duman
Kongre Başkanı 


Bildiri Gönderim Kuralları

Sempozyumda bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.

Bildiri tam metninde yer alan yazarlardan en az birinin sempozyuma kayıt yaptırması zorunludur. Sadece kayıt yaptırmış olan yazarların sunumları programa ve bildiri kitabına dahil edilecektir.

Sempozyumda aşağıdaki bildiri kategorileri olacaktır.

  • Sözel Sunum
  • Poster Sunum


Bildiri sahiplerine "Bildiri Özetiniz Sisteme Girilmiştir" şeklinde e-posta otomatik olarak gönderilecektir.

Bildiri kabul yazısı gönderildikten sonra sunumların geri çekilmesi mümkün değildir. Sunumu kabul edilen ancak sunulmayan sözlü bildiri sahiplerinin, geçerli gerekçelerini belgeleyememeleri halinde bir sonraki sempozyumda değerlendirme için yollayacakları sunumları kabul edilmeyecektir.

Tüm yazarların tam isimleri (ad ve soyad olarak), bölüm ve kurumları ilgili bölümlere açık şekilde yazılmalıdır. Konuşmacı ve kurum isimleri ilgili bölüm dışına taşmayacak şekilde yazılmalıdır. İletişimden sorumlu yazarın posta adresi, telefon numaraları ayrıca ilgili bölümlere yazılmalıdır.

Örnek;
Berk İşbitiren
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Bildirinin başlığı çalışmayı yansıtacak en kısa şekilde verilmelidir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

Tam metin hatasız olarak yazılmalı ve sisteme yüklenmeden önce kontrolü yapılmalıdır. Sisteme yüklenen metinler düzeltme yapılmadan özet kitapçığında yer alacaktır.

Bildiri özetlerinin en fazla 2500 karakterden oluşması gerekmektedir. (Başlık, konuşmacı ve kurum isimleri,tablodaki kelimeler bu sınırlamaya dahildir. 2500 karakterden fazla olan bildiri özetlerini sistem otomatik olarak kabul etmeyecektir.)

Sempozyumun web sitesindeki online bildiri kısmından gönderme ile ilgili aşamaları dikkatlice okumanızı ve bildiri gönderme ile ilgili sorularınız için 22deupediatrigunleri@flaptour.com.tr adresiyle iletişim kurulmasını rica ederiz.